Attentions remissvar på Saknad! om elevers skolfrånvaro

I slutet av 2015 fick den särskilda utredaren Malin Gren Landell regeringens uppdrag att lägga förslag som vänder elevers skolfrånvaro till närvaro. I början av året presenterades betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) och Attention har under våren lämnat sitt remissvar.

Betänkandet innehåller flera förslag som vi på Attention tror kan bidra till förbättringar och minska frånvaron. Bland annat vill utredaren att ansvaret för att uppmärksamma och utreda frånvaro samt att vidta åtgärder förtydligas. Skolan bör också uppmärksamma, registrera och analysera både giltig och ogiltig frånvaro vid varje lektion.

– För att stor skillnad ska göras behöver vi se ökad kunskap i skolorna om hur man skapar förutsättningar för alla elever. Lärarutbildningen behöver stärkas med kunskap om NPF. Vi vill också att rektorsutbildningen ska innehålla kunskap om NPF och ett fokus på hur skolan organiseras för att framgångsrikt kunna möta elever med funktionsnedsättning, säger Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman på Attention.

Hela remissvaret finns att läsa här>>