Stora regionala skillnader i förskrivning av ADHD-läkemedel

Förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Det visar Socialstyrelsens nya rapport ”Förskrivning av adhd-läkemedel 2016”. Förskrivningen är något högre än förväntat enligt Socialstyrelsen. Samtidigt varierar förskrivningen kraftigt mellan kommunerna.

Under 2016 fick 5,5 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna i åldern 10-17 år sådana läkemedel.

– Vi är positiva till att Socialstyrelsen följer utvecklingen noga och vi tar del av rapporterna med intresse, Vi ser också positivt på att Socialstyrelsen undersöker vad som kan ligga bakom de stora regionala skillnaderna i läkemedelsförskrivningen, säger Attentions ordförande Anki Sandberg.

Skillnaderna är liksom tidigare oroväckande och betyder att det inte finns någon jämlik vård för personer med ADHD. Där förskrivningen är väldigt låg beror det enligt Attentions erfarenhet oftast på bristande resurser och kompetens.

– Långa köer för utredning är ett reellt problem idag. När det gäller barn drabbar det skolgången och framtida livschanser. Kunskapen om NPF behöver bli bättre så att stöd kan sättas in tidigt. Flickors svårigheter upptäcks exempelvis ofta alldeles för sent, vilket kan leda till andra följddiagnoser som depression, självskadebeteenden och ätstörningar, säger Anki Sandberg.

Ta del av Socialstyrelsens pressmeddelande och rapporten här