Oro inför skolstarten? Svara på vår enkät!

Som ett led i Attentions arbete med att skapa en bättre skolsituation för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF*) genomför vi regelbundet skolenkäter. Inför skolstarten går vi nu ut med en enkät om hur ditt barn med NPF-diagnos och du som vårdnadshavare känner inför att ditt barn ska börja skolan igen efter sommaren.

två flickor i klassrummet

Bild: Johnér bildbyrå

Känns allting bra eller känner ditt barn och du oro inför hur det ska bli i skolan? Svaren från enkäten kommer att användas i vårt påverkansarbete för att skapa förändring. Resultaten kommer att presenteras i Attentions medlemstidning och andra kanaler som webb och sociala medier, men även på konferenser och möten.

Det betyder mycket för oss och vårt påverkansarbete om du vill vara med och hjälpa oss att svara. Alla svar hanteras anonymt och dina svar kommer inte att lämnas ut. Enkäten tar ca två minuter att genomföra.

Du svarar på inför-skolan-enkäten genom att klicka här.

Sista svarsdag är den 11 augusti 2017!

Om du har frågor om enkäten kan du kontakta vår kommunikationssamordnare: cecilia.backentorn@attention.se

TACK för att du hjälper oss att skapa en bättre skolsituation för elever med neuropsykiatriska diagnoser!

*Med NPF menar vi ADHD/ADD, Autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning.

 

 

 


Dela detta: