Koll på nätet – nytt utbildningsmaterial för lärare och elever

Idag vet vi att barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser (NPF) som ADHD, autismspektrum och Tourettes är mer utsatta på nätet där de t ex mobbas dubbelt så ofta som jämnåriga utan diagnos.  Attentions projekt Nätkoll har tagit fram utbildningsmaterialet Koll på nätet som riktar sig till både elever och lärare.

Den som mobbas utanför nätet kan också vara mobbat på nätet. Skolan har ett uppdrag att arbeta för att förebygga
kränkningar på nätet och lära ut om risker i den digitala världen. Attentions projekt Nätkoll har tagit fram riktade
utbildningsmaterial för både elver och skolpersonal som finns tillgängliga på www.attention.se. I webbverktyget möter eleven Alex, en fiktiv karaktär som lever sitt liv på nätet, följer sitt musikintresse, spelar spel och snackar på sociala medier.

– Attentions utbildningsmaterial är till för alla elever, men med lärarhandledningen vill vi ge pedagogen extra kunskap om NPF och den särskilda utsatthet på nätet som en elev med NPF-diagnos kan uppleva. För den som är impulsstyrd och har svårt med gränssättning och konsekvenstänk kan risken för att utsättas för mobbning och gromning öka, säger Karin Torgny, projektledare i Nätkoll.

Nätet innebär inte bara risker utan också möjligheter. Barn med NPF spenderar mer tid på nätet än jämnåriga utan diagnoser. För många kan datorspel och nätet vara avkopplande och en väg till nya kontakter och vänskap. Materialet lyfter både risker och möjligheter och går att ladda ner kostnadsfritt när du följer länken nedan.

Ladda ner utbildningsmaterialet Koll på nätet

 


Dela detta: