Stor hopplöshet bland föräldrar till elever med NPF

Riksförbundet Attention har länge sett allvarliga brister i skolans stöd till elever med NPF och deras föräldrar. Ordförande Anki Sandberg ryter till med anledning av Aftonbladet artikel förra veckan – en i raden av helt oacceptabla historier som måste få ett slut.

bild på en artikel från Aftonbladet

Aftonbladet söndag 24 september 2017

Skolans ska kunna erbjuda alla barn en fungerande skolgång. Den måste också samverka med vården och socialtjänsten för barnets bästa.

– Föräldrarna kunskap och oro ska tas på allvar, och ingångna överenskommelser hållas. Samhället har allt att vinna på att ge alla elever förutsättningar att klara skolan, annars kommer den psykiska ohälsan bara att fortsätta öka, menar Anki Sandberg.

Inför skolstarten gjorde Attention en enkätundersökning bland sina medlemmar. Huvudfrågan var om man kände oro inför skolstart och i så fall varför. Bland annat inkom 1 500 frisvar med liknande historier som den i Aftonbladet.

– Det var bedrövlig läsning och vi har även tidigare konstaterat att det är många barn det gäller, säger Anki Sandberg. Deras framtid hotas att krossas av en icke fungerande skola. Det här är helt oacceptabelt och det är dags att lyfta frågorna till en högre nivå. Vi måste ändra på det här – NU!

Till Aftonbladets artikel>>

Ta del av Attentions medlemsenkät här>>
Ladda gärna ner rapporten men kom ihåg att ange källan!


Dela detta: