Höstens påverkansarbete igång för Attention

Attention har legat på i veckan med intressepolitiskt påverkansarbete: dels fick vi besök från UHR (Universitets- och högskolerådet) för att diskutera högskoleprovet, och vid ett annat möte diskuterades placering av barn och unga med NPF med regeringens samordnare Cecilia Grefve.

Leif Strandberg och Annica Nilsson

Leif Strandberg, utredare UHR och Annica Nilsson intressepolitisk ombudsman Attention

Leif Strandberg som besökte Attentions rikskansli, har fått i uppdrag av Universitets- och högskolerådet (UHR) att utreda möjligheterna att anpassa högskoleprovet även till andra grupper än de som idag kan få del av anpassade prov.

– Vi talade om vilka anpassningar som personer med NPF kan behöva i en provsituation. Det var ett bra möte och vi ser fram emot fortsatt dialog så att UHR får så bra underlag som möjligt gällande anpassningar och NPF, säger Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman på Attention.
Utredningen ska vara klar i slutet av februari 2018.

I veckan träffade vi också Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. Med på mötet var också Annica Nilsson, Attentions intressepolitiska ombudsman och Inger Kyösti, ämnessakkunnig inom nationell samordning för den sociala barn- och ungdomsvården.

– Där lyfte vi att många barn och unga som är placerade har NPF-diagnos. Men också hur ett tidigt och anpassat stöd till familjerna och en fungerande skola skulle kunna förebygga placeringar, berättar Anki Sandberg, ordförande för Attention.

Vill du veta mer om vårt intressepolitiska påverkansarbete och hur vi arbetar för att skapa en bättre vardag för barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser? Maila vår intressepolitiska ombudsman Annica Nilsson

 

 


Dela detta: