Förslag om mer jämlik och effektiv hjälpmedelsförsörjning

Hjälpmedelsutredningen har lämnat förslag i syfte att öka jämlikheten och effektiviteten i hjälpmedelsförsörjningen.

Attention har tittat på Socialdepartementets utredning ” På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen”. Vi är positiva till många förslag, men vi saknar bland annat förslag som tillgodoser behoven av ökad kunskap om kognitiva hjälpmedel hos förskrivare samt tillräckliga förslag som tillgodoser behoven av kunskap om kognitivt stöd i skolan.

– Vi vet att kognitivt stöd kan göra all skillnad för våra målgrupper. Det kan göra att man klarar skolan, klarar av att arbeta, klarar av att ha ett hem och ett fungerande hushåll. Därför är det mycket viktigt att förskrivningen är likvärdig och genomsyras av kunskap om funktionsnedsättningar och individers olika behov, säger Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman på Attention.

Läs Attentions remissvar här>>