Äntligen blir NPF-kunskap för speciallärare obligatoriskt!

Regeringen gick idag ut med beslutet att NPF-utbildning blir obligatorisk för speciallärar- och specialpedagoger.  Studenterna ska både ha kunskap om neuropsykiatriska svårigheter och kunna tillämpa kunskaperna i olika lärmiljöer.

Flicka och pojke i klassrum

– En skola som är bra för elever med neuropsykiatriska svårigheter är bra för alla. Lärare har rätt till stöd i sitt arbete av speciallärare och specialpedagoger. Därför utbildar vi fler och stärker utbildningen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Riksförbundet Attention har arbetat länge med påverkansarbete för att skapa den här förändringen. Ordförande Anki Sandberg och Annica Nilsson intressepolitisk ombudsman ser detta som en viktigt framgång för organisationen och medlemmarna.

– Det här är en glädjens dag för Attention, vi är mycket glada över beslutet. Det är också glädjande att regeringen så tydligt uttrycker att det här ska ses som ett första steg och att regeringen bedömer att alla lärarutbildningar bör innehålla kunskap om neuropsykiatriska svårigheter i framtiden. Vi ser fram emot nästa steg!

Se nyheten på TV4 >>

Läs pressmeddelandet från regeringen >>

 


Dela detta: