Försäkringskassan och organisationer kräver svar från regeringen angående personlig assistans

Paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige – tidigare Handikappförbunden – gick igår ut med ett pressmeddelande om regeringens anmärkningsvärda tystnad angående den hotade rätten till personlig assistans.

Organisationens ordförande Lars Ohly tycker att det är märkligt att regeringen inte offentligt kommenterat Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Beglers brev, publicerat 20:e oktober, till regeringen där hon uttrycker stark oro kring en ny dom (2017 ref 27) i Högsta förvaltningsdomstolen gällande rätten till personlig assistans. Begler menar domen att få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda”. Riksförbundet Attentions ordförande Anki Sandberg håller med.

– Vi ser med förfäran på hur en viktig rättighet monteras ner i snabb takt.

Trots oron och krav på svar från myndigheten och berörda organisationer så har regeringen ännu inte responderat.

– Det är märkligt att regeringen inte går ut offentligt och kommenterar detta, säger Lars Ohly. Tiotusentals människor kommer att påverkas om domen får genomslag. De förtjänar att få veta hur regeringen tänker agera för lösa detta tillsammans med det redan akuta läget.”

Endast 14 procent av de som söker assistans via LSS (lagen om särskilt stöd) idag får sin ansökan beviljad till skillnad från på 90-talet var situationen den omvända. Bara i år har mer än 1000 personer förlorat sin assistans.

– Försäkringskassans brev visar med all önskvärd tydlighet att hela reformen nu är hotad, säger Lars Ohly. Domen i Högsta förvaltningsdomstolen innebär att Försäkringskassan kraftigt kommer att begränsa rätten till assistans för personliga behov. Detta kommet att få stora konsekvenser för den enskilde.

Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär en mycket kraftig begränsning av det som kallas andra personliga behov inom personlig assistans. Här innefattas de behov som inte ingår i de grundläggande behoven. Grundläggande behov är hjälp för att sköta sin hygien, med på- och avklädning, under måltidssituationen eller att kommunicera. Utöver detta kan man få assistans i andra situationer som ingår i det dagliga livet, exempelvis få stöd för att komma ut i samhället, för att studera, för att delta i daglig verksamhet eller för att få eller behålla ett arbete.

Detta skulle exempelvis innebära att man inte kan ha sin assistent med sig när man utövar fritidsaktiviteter, går på möten eller idkar annan verksamhet utanför hemmet. Alternativet är att personer med behov av detta stöd, får avstå aktiviteter utanför hemmet, får hjälp av anhöriga eller punktinsatser från kommunen.

Domen kommer också att få mycket stora konsekvenser i familjer som har barn med behov av personlig assistans, där anhöriga enligt Försäkringskassan kommer att få sköta en väsentligt större del av omsorgen själva.

Försäkringskassan skriver i sitt brev att ”Försäkringskassan har inga möjligheter att utan stöd i lag eller förordning göra något för att mildra konsekvenserna av domen.”

– Detta är mycket allvarligt och vi ser att i praktiken kommer det att innebära att det inte längre finns någon personlig assistans att tala om, säger Lars Ohly. Den enda instans som kan dra i nödbromsen, som kan göra något åt det akuta läget är regeringen. Funktionsrätt Sverige kräver nu att regeringen agerar, att de tar bladet från munnen och talar direkt till de personer som påverkas av de nuvarande och kommande neddragningarna i den personliga assistansen. Vi kräver att man utfärdar ett nödstopp i de besinningslösa försämringarna av personlig assistans, till den statliga översynen är klar.

 


Dela detta: