Mot en mer jämlik hälsa?

Tjejer spelar och äter godis

Attention har lämnat sina synpunkter på utredningen: ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa” (SOU 2017:47). Vi ser positivt på att man tagit ett brett angreppssätt på ojämlikhet i hälsa och vi instämmer i flera delar, men ser också brister.

Flera förslag är för generella, vilket gör det osäkert om förslagen är tillräckliga för att kunna uppnå de effekter man önskar. Vi saknar funktionsrättsperspektivet. Även brukarrörelsens roll och betydelse behöver lyftas mer.

Situationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tycker vi behöver belysas särskilt, eftersom det samhälleliga stödet för dessa personer inte är tillräckligt utbyggt. Funktionsrättsperspektivet bör lyftas med självklarhet i en utredning som syftar till att utjämna skillnader och förebygga ojämlik hälsa. Att det inte gör det ser vi som en brist.

Läs Attentions remissvar här>>