Samhällets beslutsfattare måste agera för barn som Liam

Vi har sett SVT:s dokumentär om Liam och förfäras av samhällets oförmåga att möta barn och unga som Liam. Dokumentären är viktig och belyser flera problem som finns med samhällets bemötande av barn med NPF. Brist på kompetens, brist på adekvata individanpassade insatser och en uthållighet i att med kunskap och kompetens möta barnet och familjen utifrån deras behov.

Bild på Liam från SVTs dokumentär

SVTs dokumentär En pojke som Liam

– Det vi bevittnar är en rättsskandal. I dag går det inte längre att säga att det inte finns kunskap om autism och ADHD. Det finns kunskap, men det är uppenbart att kunskapen inte finns där den behövs, säger Anki Sandberg förbundsordförande Riksförbundet Attention.

Återigen ser vi att skolan inte tar elevers olika behov och förutsättningar på allvar. Liam blev flyttad från särskolan då det blev klart att han inte tillhörde särskolans målgrupp. Vi undrar då om skolan ordentligt kartlade Liams behov och ordnade en plats i en mindre klass där miljön är trygg och förutsebar? Med personal som har god kunskap om autism och ADHD? Skolan är nämligen skyldig att möta upp elever med särskilda behov. Det vi vet är att skolan misslyckades.

Ansvaret flyttades över till socialtjänsten som placerade en 11 årig pojke med funktionsnedsättning ensam på en institution med äldre unga med en helt annan problematik. Helt utan de förberedelser som är så viktiga för personer med autism, till en plats där kompetensen kring autism och psykiatrisk problematik inte är fullgod. Liam har nu flyttats runt 18 gånger.

– Samhällets beslutsfattare måste agera för barn med NPF. Nu handlar det om ansträngningar att ordna så att kunskap finns på skolorna, hos socialtjänsten men också hos SiS så länge som barnen finns hos dem. Det är inte värdigt Sverige att behandla barn med funktionsnedsättning på det här sättet!

Se SVT- dokumentären här>>


Dela detta: