Ny rapport om problem med missbruk av ADHD-läkemedel

Socialstyrelsen har kommit ut med en rapport om förskrivning av ADHD-läkemedelet Metylfenidat. Fastställda rutiner i sjukvården och en mer samlad bild för läkarna av patienternas läkemedelsförskrivning är några saker som kan minimera felanvändning. Problemen ska åtgärdas och inte påverka behandlingen eftersom läkemedlet, rätt använt och av rätt person, som regel har avgörande betydelse patientens livskvalitet.

Tabletter på ett bord

– Det är bra att Socialstyrelsen noga följer förskrivningen av ADHD-läkemedel, inklusive eventuell felanvändning, säger Attentions ordförande i en kommentar till rapporten. Förskriven medicin ska användas i behandlingssyfte och inget annat. Rapporten visar att det finns patienter som blandar flera olika läkemedel på ett sätt som innebär en allvarlig hälsorisk.

Av Attentions läkemedelsenkät, som genomfördes 2015 bland våra medlemmar, framkom att majoriteten av de svarande är nöjda med läkemedelsuppföljningen. Men det kan vara så att den grupp som belyses i Socialstyrelsens rapport vanligtvis inte är medlemmar i Attention och därför inte besvarat vår enkät.

Många av dem som får olika narkotikaklassade preparat utskrivna av flera olika behandlare behöver sannolikt stöd från samhället för att bli fria från ett missbruk. Det gäller att vården är uppmärksam på sådana behov, arbetar för en ökad tillgänglighet till vården så att det är lätt att söka och få vård. När vi har en gemensam läkemedelslista inom vården bör också felanvändningen minska.

– Vi vet att ADHD-läkemedel kan vara livsviktigt för en person med ADHD i arbete, studier och relationer och för att få sin vardag att fungera. Därför är det viktigt att dessa inte påverkas av det som framkommit i denna rapport. Fokus måste vara att täppa till de luckor som finns i vårt system.

 Socialstyrelsens rapport om läkemedelsförskrivning>>