Attention medverkade i riksdagen om vägen till arbete för unga

Den 25:e januari deltog Riksförbundet Attention i arbetsmarknadsutskottets offentliga utfrågning. Vi var inbjudna med anledning av att det i utskottet tagits fram en uppföljning och utvärdering gällande vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning.

Annica Nilsson, Attentions intressepolitiska ombudsman, framhöll att utvärderingen lyfter flera viktiga aspekter. Särskilt framhöll Attention behovet av öka kunskap om NPF, att stödet till arbetsgivare behöver byggas ut samt behovet av ett mer långsiktigt stöd. Men också att frågan också handlar om arbetsmiljö och hur den ser ut på våra arbetsplatser. Senare i utfrågningen lyfte också Attention arbetsmarknadens parter och fackliga organisationer som viktiga aktörer i arbetet för en mer tillåtande arbetsmiljö där människors olikheter tas till vara

Utfrågningen filmades och du kan se den >>HÄR

Läs hela rapporten >>HÄR 

Medverkande på bilden: Annica Nilsson intressepolitisk ombudsman Riksförbundet Attention och Maria Johansson, ordförande Lika Unika. Det var de som representerade funktionsrättsrörelsen under utfrågningen.

 

 

 

Las & ladda ner Attentions anförande här!


Dela detta: