Attention ser brister i Skolverkets satsning

Skolverket planerar en angelägen satsning på specialpedagogik, men det finns brister i förslaget. Något som Attention och Autism- och aspergerförbundet tillsammans påpekat i en skrivelse till myndigheten.Tomt klassrum

Vi anser att materialet behöver utvecklas när det gäller synsätt utifrån elevens förutsättningar och behov, kunskap om kognitiva svårigheter, kartläggning, anpassningar (inklusive hjälpmedel) och hur skolans lärmiljö kan göras tillgänglig för att skapa delaktighet för eleverna. Vi ifrågasätter även om materialet lever upp till det uppdrag som Skolverket har fått genom regeringsbeslut U2015/05783/S.

Föräldranätverket Barn i behov har i en debatt i Svenska Dagbladet framfört kritik mot Skolverket. Vi delar de farhågorna som framförts och är angelägna om en fortsatt dialog.  Att Skolverket nu har bjudit in våra båda organisationer till ett möte kring innehållet i ”Specialpedagogik för lärande” ser vi som ett välkommet initiativ och ett steg i rätt riktning.

Vi ser fram emot att rapportera om vårt fortsatta arbete i frågan efter mötet!

Läs debatten i SvD


Dela detta: