Attention stödjer RSMH:s Me too-upprop

Av alla grupper i samhället tycks kvinnor med psykisk ohälsa vara de som är mest utsatta för våld och sexuella övergrepp. Detta måste få ett slut! Personer med psykisk ohälsa, oavsett könsidentitet, som har utsatts för våld eller övergrepp ska få ett bra bemötande och rätt behandlingar. Uppropet är till för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa, är anhörig eller jobbar med grupp.

Nolltolerans mot sexuella övergrepp inom psykiatrin

Psykiatrin är inte en fredad zon från sexuella trakasserier/övergrepp. Det förekommer att både personal och patienter begår övergrepp på andra patienter. Detta är oacceptabelt. Alla avdelningar inom den psykiatriska heldygnsvården och öppenvården måste införa rutiner för att minimera risken för sexuella övergrepp. Därtill ska varje övergrepp anmälas till polisen, vilket inte alltid sker idag. Psykiatrin ska hjälpa, inte stjälpa.

Rätt behandling i psykiatrin

Runt 70 procent av kvinnor med psykisk ohälsa har utsatts för våld och sexuella övergrepp, ofta flera gånger. Det är därför rimligt att psykiatrin ställer frågan vid en första bedömning innan andra behandlingar sätts in, annars finns stor risk för feldiagnostisering och felbehandling. Därtill behövs traumabehandling tas fram som är specialiserad för personer med psykisk funktionsnedsättning, vilket inte finns idag. Det går inte att använda samma traumabehandling för en person med kognitiva svårigheter eller som inte klarar det vardagliga livet. Idag hamnar dessa mellan stolarna. Det är fel!

Rättvisa rättegångar

Rättsväsendet tolkar ofta symtom på trauma felaktigt. Till exempel kan dissociation, som är ett vanligt psykologiskt tillstånd efter våldtäkt, leda till att personen berättar händelseförloppet osammanhängande, men istället tolkar rättsväsendet det som att personen inte är trovärdig. Möten med myndighetspersoner leder också ofta till stresspåslag som förvärrar symtomen. Vi kräver att specialkompetens införs inom åklagare, polis och försvarare vad gäller trauma och psykisk funktionsnedsättning för att förhören ska bli riktiga och fler förövare dömas.

Bättre ekonomi för personer med psykisk ohälsa

Idag finns människor som har så låg inkomst att försörjningsstödet/sjukersättningen inte räcker till slutet av månaden. Dessa är extra utsatta för sexuella övergrepp, då det finns förövare som utnyttjar situationen och erbjuder mat eller cigaretter i utbyte mot sexuella tjänster. Sexköp innebär ofta våld. Vi kräver att människor med svårare psykisk ohälsa ges en rimlig inkomst så att det psykiska tillståndet inte förvärras i och med utsattheten. Alla måste få en värdig möjlighet till återhämtning.

Vill du som har psykisk ohälsa lämna ditt vittnesmål om sexuella övergrepp, mejla då metoo@rsmh.se

Namninsamlingen kommer att lämnas till justitieministern och ansvarig minister för sjukvård, sjukförsäkrig och sociala frågor

Läs mer om uppropet och skriv under >> HÄR 


Dela detta: