Attention i möte med utbildningsutskottet om skolan

Attentions ordförande Anki Sandberg och Attentions intressepolitiska ombudsman Annica Nilsson har träffat representanter från den socialdemokratiska gruppen i riksdagens utbildningsutskott. Vårt syfte med mötet var att berätta om de svårigheter som elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism, språkstörning och Tourettes syndrom möter i skolan samt berätta om de förändringar som måste till.

 – Det var ett mycket positivt möte där vi också redovisade resultatet från Attentions senaste skolenkät, som visar hur akut det är att förbättra skolan för våra barn och unga, säger Anki Sandberg.

Vi tog upp bristerna i kunskap och kompetens hos skolans personal och det stora behovet av kunskap om NPF ingår i lärarutbildningen. Vi pekade på rektorns betydelse som ansvarig för särskilt stöd, kompetensutveckling och organiseringen av skolverksamheten. Rektorns viktiga uppdrag gör att hen också behöver kunskap om elevers olika behov och hur de kan mötas, vilket behöver finnas med i rektorsutbildningen. Vi lyfte det positiva med att speciallärar- och specialpedagogutbildningarna från och med i höst kommer att innehålla kunskap om NPF, men också att de speciallärare och de specialpedagoger som idag finns i våra verksamheter också behöver den kunskapen.

Med på mötet var ledamöterna Thomas Strand, Caroline Helmersson Olsson, Roza Güclü Hedin, Lena Emilsson samt socialdemokraternas politiska sekreterare i Utbildningsutskottet, Petter Ådahl.


Dela detta: