Elisabeth Wallenius och Eric Donell – nya i styrelsen för Funktionsrätt Sverige

På Funktionsrätts extrakongress idag valdes Elisabeth Wallenius till ny ordförande efter Lars Ohly och Attentions vice ordförande Eric Donell valdes in som ny ledamot. Grattis till båda två, säger vi på Attention!

Eric Donell

Eric Donell, vice ordförande i Attention är ny ledamot i Funktionsrätt Sverige.

Elisabeth vill bland annat bidra till att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning och framförallt synliggöra det som är okänt och inte så framträdande. Hon har varit ordförande för Riksförbundet Sällsynta diagnoser som hon också var med och startade 1998. Att hon själv har en dotter med funktionsnedsättning är stor orsak till hennes personliga engagemang.

– Det är min dotter som är bakgrunden till mitt engagemang i funktionshinderspolitiken. Jag är arbetsterapeut i botten och upplevde att kunskapen och erfarenhet från mitt yrke och att vara förälder har varit och är en värdefull kombination, säger Elisabeth.

Övriga  nya ledamöter i styrelsen är bland andra Attentions vice ordförande Eric Donell som också har ett stort engagemang i funktionshindersrörelsen. Hur hoppas han kunna bidra i den nya styrelsen?

– Jag har, som de flesta, många i min omgivning med olika psykiska och fysiska utmaningar. Att jag och andra på grund av våra svårigheter inte skulle få samma möjligheter som andra känns ju märkligt, men tyvärr är det  ofta så det ser ut, menar Eric.

– Därför vill jag gärna vara med och påverka dessa funktionsrättsliga frågor och förstås inte minst se till att bevaka våra medlemmars intressen! Det är en styrka för Attention att vara en del i en paraplyorganisation med 41 medlemsorganisationer där alla har liknande påverkansintressen – fler kan göra mer, säger Eric

 

Såhär ser hela styrelsen i Funktionsrätt Sverige nu ut:

De nya ledamöterna är:

Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet

Marina Carlsson, ordförande Personskadeförbundet, RTP

Lillemor Holgersson, vice ordföranden FUB

Erik Donell Åkerblom, ledamot Riksförbundet Attentions styrelse

Övriga ledamöter:

Marie Steen, ILCO

Jan-Olof Forsén,ersättare RSMHs styrelse

Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och allergiförbundet

Anders Gustafsson, ledamot Riksförbundet HjärtLung

 

Läs pressmeddelandet  från Funktionsrätt Sverige här>>


Dela detta: