Kartläggning visar brister i utbildning för elever med funktionsnedsättning

På ett frukostseminarium i veckan valde Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) att presentera en ny viktig rapport. De har i rapporten kartlagt i vilken utsträckning barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning har tillgång till likvärdig utbildning av god kvalitet samt en tillgänglig och trygg lärmiljö. Resultatet var nedslående.

Rapporten baseras på både elevers, skolpersonalens och myndighetsrapporter och relevant forskning. Allt för att kunna ge en så tydligt bild som möjligt. Av rapporten framgår det att de studerande själva sällan kommer till tals och får beskriva hur de ser på sin skolsituation. Insatserna påverkas också om det finns engagerade föräldrar. Också att det finns en skillnad i om man får stöd beroende på om man är pojke eller flicka.

Presentationen av rapporten följdes av ett avslutande panelsamtal om hur samhällets olika aktörer kan komma tillrätta med de brister som kartläggningen lyfter. Attentions styrelseledamot Tina Höglund var med i publiken och lyfte frågan behov att förbättra skolornas lokaler.

– Många kloka aspekter på de frågor som Attention driver när det gäller skolförbättring nämndes, säger ordförande Anki Sandberg. Såväl utbildningsdepartementet, SPSM, Skolledarförbundet, Hjärnkoll och intresseorganisationerna bidrog till uppfattningen att vi borde kunna bättre här i Sverige och det finns ingen tid att vänta.

>> LÄS HELA RAPPORTEN HÄR

 


Dela detta: