Remissvar Kunskapsstöd om behandling av spelmissbruk & beroende

Attentions medlemsgrupper är överrepresenterade bland dem som riskerar att hamna i spelmissbruk. Därför har Attention genom åren engagerat sig i frågan. Nu har vi också gett synpunkter på Socialstyrelsens förslag till “Kunskapsstöd om behandling av spelmissbruk och spelberoende” riktat till hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

 Vi har påtalat behovet av kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos de som möter personer med spelberoende eller spelmissbruk, eftersom upptäckt och stöd utifrån sin funktionsnedsättning kan vara en avgörande pusselbit i att bli fri från ett missbruk, inklusive ett spelmissbruk. För god följsamhet och effekt av behandling, kan också möten och behandlingar behöva anpassas utifrån behov som finns hos personer med NPF.

– Våra medlemmar berättar att det ofta tar lång tid innan problemen med spelande upptäcks och ännu längre innan man får behandling. Därför är vi mycket glada över att spelmissbruk hamnat på dagordningen, både genom den nya lagstiftningen och nu med detta kunskapsstöd, säger Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention.