Så vill föräldrar med ADHD få hjälp att hantera vardagen

Möjlighet att prata med andra föräldrar i liknande situation och mer handfast stöd för att möta praktiska utmaningar i vardagen. Det efterfrågar föräldrar med egen ADHD-diagnos för att hitta balans i livet som förälder. Forskare från KIND berättar på NPF-forum hur skräddarsydda stödprogram nu prövas och utvärderas.

Therese Lindström och Sofia Buddgård från KIND berättade om vilket slags stöd föräldrar med ADHD vill ha.

Föräldrar som har egen ADHD-diagnos står inför många utmaningar samtidigt som det finns för liten kunskap om vilka insatser som verkligen ger bäst nytta. Det vill forskarna Tatja Hirvikoski, Therese Lindström och Sofia Buddgård från Karolinska Institutets Center of Neurodevelopmental Disorder (KIND) råda bot på. I det första av seminarierna på NPF-forum 2018 berättar de om IPSA-projektet, ett stödprogram för föräldrar med egen ADHD-diagnos som genomföras av Institutionen för Kvinnors och barns Hälsa på Karolinska Institutet.

När man frågat föräldrar med ADHD om vilken slags stöd de behöver i sitt föräldraskap så är svaret att de vill ha en palett med olika insatser: hjälp att formulera sina behov, mer tillgänglig information, samordningsstöd samt mer praktiskt inriktad hjälp i vardagen.

-Överlag efterfrågar föräldrarna hjälp att omsätta sina strategier till vardaglig praktik. De kan ha en teoretisk förståelse av vad som behöver göras, men behöver konkret hjälp med hur de praktiskt ska gå till väga, säger Therese Lindström.
Hon tillägger att många vill ha möjlighet att prata med föräldrar i samma situation och med liknande erfarenheter för att hitta stöd av varandra.

Sofia Buddgård berättade i sin tur mer om IPSA-projektet, som syftar till att ta fram ett föräldrastödsprogram riktat specifikt till föräldrar med egen ADHD-diagnos.

-Det som är unikt med detta stödprogram är att det särskilt fokuserar på föräldrarnas egna förutsättningar och hur man behåller det egna lugnet, säger Sofia Buddgård.
En första grupp testar för närvarande stödprogrammet som pågår under en termin med 14 träffar varav 7 är gruppsammankomster. En andra grupp ska dra i gång under hösten 2018. Planen är att producera en film och förhoppningsvis en app samt att en mer omfattande utvärdering ska kunna genomföras.

-Tittar man på vad som åstadkommits hittills så finns det många beskrivningar av utmaningarna som föräldrar med ADHD möter. När det gäller insatser för hjälpa föräldrarna att tillämpa effektiva strategier finns väldigt lite beskrivet. Det saknas utvärderade insatser, säger Tatja Hirvikoski, som är docent och specialist i neuropsykologi tillika huvudansvarig forskare för IPSA-projektet, i en bakgrundsbeskrivning till projektets uppkomst.


Dela detta: