Attention deltar på Järvaveckan

Riksförbundet Attention är med på Järvaveckan! Från måndag till onsdag kan du prata med oss om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och om hur skola, arbetsliv och annat samhällsstöd kan bli bättre för att minska risk för psykisk ohälsa, socioekonomisk utsatthet, arbetslöshet, missbruk och kriminalitet.

Järvaveckan människor i publik

Johnér Bildbyrå

Cirka sju procent av alla skolbarn uppskattas ha någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som ADHD, autism, Tourettes syndrom och språkstörning. Attentions skolenkät från 2017, visade att hälften av de barn som svarade inte hade godkända betyg i matematik, svenska och engelska. Även de anhöriga drabbas av psykisk ohälsa i kampen för adekvat stöd till sina barn.

Samtidigt vet vi på Riksförbundet Attention att personer som får ett bra stöd och bemötande i skolan, på arbetet och i sin övriga omgivning, kan få livet att fungera väldigt väl.  Men ändå saknas fortfarande tillräcklig kunskap om NPF både inom skolan och i arbetslivet.

Det vill vi ändra på! Ta därför chansen nu på Järvaveckan och prata med oss på Attention om NPF och vad som behöver göras för att alla ska få förutsättningar till ett självständigt liv och möjlighet att bidra i samhället!

Attention finns på plats tillsammans med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.
Plats: A07_1 i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsas (NSPH) tält.

Träffa oss följande dagar:
Måndag: Maria Petersson, projektledare ADHD på jobbet, Riksförbundet Attention
Tisdag: Anna Cedervall, ansvarig för anhörigfrågor, Riksförbundet Attention
Onsdag: Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman, Riksförbundet Attention

Kontakt och mer information:
Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman, 08-120 488 09, annica.nilsson@attention.se


Dela detta: