Mer idrott i skolan kräver bättre stöd

Vi är positiva till att utöka antalet idrottstimmar i skolan, men det räcker inte. Universell utformning och ett tydligt elevperspektiv måste bli en självklarhet i alla skolor, annars riskerar den psykiska ohälsan bara att öka!

Pojke med fotboll

Bild: Johnér Bildbyrå

Här följer ett sammandrag av en debattartikel Attention skrev tillsammans med nio företrädare för organisationer som arbetar med personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Artikeln publicerades i Dagens Samhälle den 12 juli.

Skolämnet idrott och hälsa ska få 100 fler timmar i grundskolan. Skolverket har fått i uppdrag att analysera hur dessa ska fördelas i de olika stadierna. Myndigheten ska också undersöka hur mer rörelse under skoldagen kan främja elevernas utveckling.

I grunden tycker vi att det är bra med fler idrottstimmar. Rörelse och fysisk aktivitet är viktigt för barns utveckling och lärande. Men det räcker inte att bara lägga på fler timmar och tro att det är hela lösningen  — ”mer av samma” löser inte problemet. Bland annat behöver lärarutbildarna utvärdera i vilken omfattning deras blivande lärarstudenter får med sig tillräckliga verktyg för att möta alla elever i sin idrottsundervisning. Och våra politiker och statliga skolmyndigheter behöver uppmärksamma dagens brister och lägga förslag om att öka kunskapen om funktionsnedsättningar i lärar- och rektorsutbildningen.

Det här är allvar, det gäller våra barn och deras hälsa. Det är 2018, valår och barn trasas sönder i en skola som de måste gå i. Trenden med ökad psykisk ohälsa måste brytas, och våra barns missförhållanden i skolan åtgärdas!

Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige
Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet
Lars Berge-Kleber, ordförande Afasiförbundet/Talknuten
Håkan Thomsson, ordförande, Synskadades Riksförbund
Jimmie Trevett, ordförande Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Emil Hellkvist, Förbundet Unga Rörelsehindrade
Maria Persdotter, ordförande RBU
Peter Andersson, opinionsbildare, Lika Unika
Bengt-Erik Johansson, ordförande Dyslexiförbundet

Läs hela debattartkeln här>>

Kommentarer om artikeln från våra följare på Facebook:

Sofi Englund Så himla bra artikel! Vi som har barn med npf förstår precis detta! Absolut är det bra med mer rörelse och speciellt för de som aldrig deltar i idrotten och inte klarar av att delta i vanlig organiserad idrott av olika anledningar. Men det behövs absolut mer stöd till vissa elever och en annan typ av rörelse och idrott, annars kommer de inte klara av att delta i den utökade idrotten 
Anna-Maria Wiklund Våra barn med autism fixar inte idrotten .Fast hemma i trygg miljö är dom aktiva!
Jättebra artikel !!!
Sofie Marinette Andersson Jätte bra artikel! Tack för ni uppmärksammar detta.

 

 


Dela detta: