MFD bjuder in till dialogmöte om färdtjänsten

Vill du vara med och utvärdera färdtjänsten? Myndigheten för delaktighet, MFD, har fått uppdraget att kartlägga och analysera kvalitén på tjänsten ur både användarnas och utförarnas perspektiv. Som en del av uppdraget bjuder myndigheten nu in alla som reser med färdtjänst till dialogmöten.

Riksförbundet Attention har fått en inbjudan till dialogmöten från MDF, Myndigheten för delaktighet, där erfarenheter från personer med npf-diagnoser särskilt efterfrågas. Dialogmötena riktar sig till olika åldersgrupper och den som är intresserad kan anmäla sig till ett eller flera möten beroende av vilken erfarenhet man har som färdtjänstresenär, eller som beställare av färdtjänst – till sitt barn eller någon annan anhörig.

Dialogmötena är upplagda som diskussioner i mindre grupper. Deltagarna kan välja mellan möten för barn och föräldrar, ungdomar, vuxna och pensionärer. Målsättningen är också att få så stor nationell representation som möjligt på mötena, alltså inte bara färdtjänstresenärer från Stockholm.

Personer som vill delta kan anmäla sig direkt till MFD. Av anmälan ska framgå namn, mailadress, telefonnummer och vilket förbund personen representerar. Anmälan ska vara inne senast den 22 augusti och det går bra att maila till erika.johansson@mfd.se. När det gäller MFD:s resepolicy kan man också kontakta mille.salomaa-lindstrom@mfd.se med frågor. Om behov finns av teckenspråkstolkning, dokumentation i alternativt format eller andra behov kopplade till tillgänglighet, ange det vid anmälan av deltagare.

Frågeställningar som dialogmötena tar upp

 • Vad är god kvalité i färdtjänsten?
 • Vad fungerar bra i färdtjänsten i dag?
 • Vilka brister i kvalitén upplevs i dag?
 • Vad skulle behöva förändras för att uppnå högre kvalité?
 • Övriga frågor, synpunkter eller erfarenheter?

Möjliga möten: datum, tid och åldersinriktning

 • 27 augusti 13.00-16.00 inkl fika, Pensionärer som använder färdtjänst.
 • 29 augusti 13.00-16.00 inkl fika, Vuxna i arbetsför ålder som använder färdtjänst.
 • 3 september 17.30-19.30 inkl lättare förtäring, Barn/föräldrar till barn som använder färdtjänst samt Ungdomar som använder färdtjänst.
 • 5 september 13.00-16.00 inkl fika, Barn/föräldrar till barn som använder färdtjänst.
 • 6 september 13.00-16.00 inkl fika, Ungdomar som använder färdtjänst.
 • 6 september 17.30-19.30 inkl lättare förtäring, Vuxna som använder färdtjänst.


Dela detta: