dator och händer FOTO: JOHNÉR

Testa talsyntes med lägre hastighet

Ett företag som fått stöd från Post- och Telestyrelsen för att ta fram en långsammare talsyntes söker nu testare. De är särskilt intresserade av att få veta vad personer med afasi, språkstörning och andra npf-diagnoser tycker om deras nya teströster. Om du är intresserad, läs vidare!

Många personer med afasi, språkstörning och andra npf-diagnoser tycker att dagens talsyntesröster går för fort. Det går att dra ner hastigheten, men då låter rösten onaturlig och blir svårare att förstå. Därför arbetar företaget Readspeaker nu med att utveckla en ny och långsammare talsyntes. Detta tar tid och kräver resurser och därför har Readspeaker satt upp en testwebb, där de som testar kan lyssna och ställa in den hastighet som känns bäst. Målet är att få fram en långsam talsyntesröst där talet låter naturligt och är lätt att förstå.

Företaget efterlyser nu testare bland både de som använder talsyntes och de som aldrig gör det och har då bland annat kontaktat Riksförbundet Attention för att kunna nå ut till förbundets medlemmar.

Testet är helt anonymt. Den som är intresserad kan gå in på webbsajten, svara på några frågor, lyssna på två korta texter och klicka för vilken hastighet de tycker fungerar bäst. Testwebben ligger uppe fram till den 17 oktober.

Läs mer om testet här
Gå direkt till undersökningen på webben här


Dela detta: