Enkät om familjers kontakt med socialtjänsten och socialpsykiatrin

Riksförbundet Attention har under hösten påbörjat ett treårigt projekt som heter Familjelyftet. Syftet med projektet är att uppmärksamma och stärka målgruppen familjer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Nu går projektet ut med en enkät som ska samla in synpunkter på kontakterna mellan föräldrar, socialtjänst och psykiatri.

Enkäten vänder sig alltså till dig som är vårdnadshavare till ett eller flera barn med NPF och som har eller haft kontakt med socialtjänst, socialpsykiatrin eller blivit föremål för orosanmälan. Med NPF avses här ADHD/ADD, Autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Språkstörning.

När du deltar i enkäten hjälper du Attention att genomföra ett förändringsarbete som stärker föräldrar i deras föräldraskap och i deras möten med socialtjänsten. Du svarar anonymt och Attention kan inte se vem som är avsändare.

Enkäten tar ca 8 minuter att besvara, Klicka HÄR för att komma igång!
OBS! Vi vill ha ditt svar senast onsdag den 7 november!

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Elisabeth Gunnars, projektledare Familjelyftet, på Riksförbundet Attention.
elisabeth.gunnars@attention.se