Enkät ska kartlägga uppföljningen av NPF-hjälpmedel

Den som har någon form av neuropsykiatirisk funktionsnedsättning får ofta hjälpmedel utskrivna, men inte alltid en uppföljning. Det vill två arbetsterapeutstuderande vid Karolinska i Huddinge ändra på. Med en webbenkät ska de nu undersöka hur vuxna patienter med egen NPF upplever att de blivit bemötta.

– Syftet med studien är att från brukarnas perspektiv kartlägga uppföljning av hjälpmedel för vuxna personer med neuropsykiatriska diagnoser, säger Bayda Elias och Cecilia Svensson, som arbetar med sin C-uppsats vid Karolinska Institutet i Stockholm.

De hjälpmedel som skrivs ut är oftast kognitiva, det vill säga de ska hjälpa till att förbättra tidsuppfattning, struktur och planering, berättar Bayda. Det kan exempelvis handla om en timer, ett smartphonebaserat verktyg som påminner, en planeringskalender, en dator med specialfunktioner, ett tyngdtäcke, spinners eller specialutvecklade hjälpmedel. Att hjälpmedlen faktiskt kan bidra till bättre struktur vet vi. Men hur de som fått hjälpmedlen upplever att de fungerar, hur de blivit bemötta och om de fått tillräckligt med hjälp, är inte lika känt.

För att kunna nå så många vuxna personer med neuropsykiatriska diagnoser som möjligt med sin förfrågan om att delta i enkäten har de bägge studenterna bland annat vänt sig till oss på Attention. Webbenkäten är helt anonym och deltagandet i studien är frivilligt. Den insamlade informationen är konfidentiell och tillgänglig endast för de bägge författarna. Förhoppningen är att resultatet ska kunna påverka framtida bemötande.

Enkäten kommer att finnas tillgänglig på webben fram till den 11 november i vecka 45, sedan ska studenterna sammanställa materialet.

Vill du besvara frågorna så klicka på länken här under!

länk till enkäten.

 


Dela detta: