skola FOTO: JOHNÉR

Risk för ökad stigmatisering av elever med ADHD efter SPSM:s rapport

Istället för att öka kunskapen om hur man bäst kan stötta barn med ADHD finns risken att Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), genom att ge fel råd, bidrar till att det mycket viktiga arbetet med anpassningar av skolmiljön för dessa elever kommer av sig. Det skriver 40 forskare, psykologer, pedagoger och Attentions ordförande i en debattartikel i SvD, Svenska Dagbladet, idag.

– Vi på Attention såg fram emot att ta del av SPSM:s rapport “Insatser i skolan för elever med ADHD” som presenterades i början av oktober. Det finns många bra inslag i den men det finns också skrivningar och avsnitt som vi är mycket kritiska till. Rapporten riskerar att bidra till ökad stigmatisering av elever med ADHD genom att ensidigt peka på hur dessa barn har ett beteende som är störande i klassrummet. Det säger Anki Sandberg, Attentions ordförande, som tillsammans med en lång rad experter och sakkunniga skrivit en debattartikel, publicerad i torsdagens SvD.

SPSM har missat viktig aktuell forskning i sin rapport och sätter inte fokus på hur skolan kan stötta barn med ADHD genom att kompensera för deras kognitiva nedsättningar, skriver de sakkunniga i sin debattartikel.  Istället lägger rapporten stor vikt vid minskning av störande beteenden i skolan med hjälp av metoden positivt beteendestöd, PBS, och innehåller skrivningar som “sociala trender som medikaliseringen av ADHD kan förstärka bilden av att det handlar om ett biologiskt problem inom individen”.

– Det finns omfattande vetenskapligt stöd för att ADHD bör ses som just en kognitiv funktionsnedsättning med biologisk grund och därför är det allvarligt att SPSM skriver så här i sin rapport. Skolan har stort förtroende för SPSM och hänvisar gärna till deras rekommendationer kring elever som har behov av särskilt stöd. Om man inte förstår grunden till de svårigheter barn med ADHD har blir det väldigt svårt att stödja dessa barn på bästa sätt, säger Anki Sandberg.

– Direkt när rapporten kom ut sökte Attention och talade med en medarbetare på SPSM för att snarast få till ett möte. Vi föreslog också att myndigheten innan denna dialog ägt rum, skulle avstå från att sprida rapporten. Men vi hörde inte av myndigheten förrän en dag innan rapporten skulle publiceras offentligt. Nu hoppas vi på att få ett möte med Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg.

Läs hela debattartikeln i SvD


Dela detta: