Angående Livsmedelsverkets råd till skolor att minska ‘önskekost’ som specialkost

Till Livsmedelsverket
Stockholm 2018-11-07

Riksförbundet Attention och Autism- och Aspergerförbundet anser att Livsmedelsverkets råd om att minska ”önskekost” som specialkost inte tar hänsyn till barn som på grund av funktionsnedsättning äter selektivt, så
kallat selektivt ätande — som är mycket vanligt vid autism och ADHD.
Livsmedelsverkets uppmaning strider dessutom mot skollagens intention om en likvärdig utbildning för alla barn.

I en artikel på SVT Nyheter 2018-11-07 menar Livsmedelsverket att det är bra att skolor kräver intyg från sjukvården för att elever ska ha rätt till annan specialkost än till exempel vid allergier. Vi vänder oss emot det, då det är mycket vanligt att barn med autism och ADHD äter selektivt som konsekvens av sin funktionsnedsättning.

Barnen kan vara sensoriskt överkänsliga och ha förstärkt smak och luktsinne vilket omöjliggör viss mat. Många gånger äter barnen en viss repertoar av mat då de dels har svårt för att pröva nytt men också är rigida i sitt tankesätt. Barnen kan ha mycket svårt för förändringar och är starkt rutinberoende och vill därför äta det som är bekant och känt, och gärna detsamma ur en välbekant meny. Detta är inget som kan fostras bort utan man behöver över lång tid introducera ny mat.

Att det ska krävas läkarintyg för att barnet ska få äta den mat som fungerar, är fel av flera skäl. Det är en rättighet för barnet att få gratis skolmat. Allt fler kommuner kräver nu läkarintyg och det räcker inte alltid att det är en skolläkare som intygar detta utan föräldern måste anlita en utomstående läkare, vilket tar onödig kraft och tid och kostar dessutom runt 400 kronor. Ett sådant intyg ska dessutom förnyas varje år. För en ensamstående förälder med två barn med de här svårigheterna handlar det om mycket pengar.

Extra anpassningar och särskilt stöd enligt skollagen ska utgå över hela skoldagen. Det gäller således även lunchsituationen och skolmaten. Att få den mat som man kan äta är en del av de anpassningar och stöd som många barn med autism (och ADHD) behöver för att fungera över hela skoldagen.

Att inte få eller kunna äta skolmaten minskar starkt barnets förmåga att orka med sin skolgång, vilket är nog så svårt för många barn med autism (och ADHD). Bristande anpassningar i skolsituationen leder redan idag till hög skolfrånvaro och låg måluppfyllelse något som riskerar att försämras utan en fungerande matsituation.

Vi uppmanar därför Livsmedelsverket att dels ta bort den rent felaktiga informationen som rör barn med
autism och (ADHD), dels inte uppmana skolor att det ska krävas intyg för barn som på grund av sin
funktionsnedsättning äter selektivt.

Det strider mot skollagens intention om en likvärdig utbildning för alla barn.

Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet
Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention