Tabletter på ett bord

Attention följer utredning om ADHD-läkemedel och regionala skillnader

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda vad som ligger bakom de stora regionala skillnaderna i förskrivning av ADHD-läkemedel. I en delredovisning som myndigheten gjort framgår att det inte finns något enkelt svar på frågan.

Av Socialstyrelsens kommentar framgår att skillnaderna inte bara kan förklaras med skillnader i levnadsvillkor och ekonomiska resurser.

– I de delar av landet där det finns en hög förskrivning förskrivs alla, oavsett inkomstnivå, mer ADHD-läkemedel, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

– Vi följer utredningen med stort intresse, säger Attentions ordförande Anki Sandberg. Inte minst nu när myndigheten ska gå vidare och undersöka hur skolmiljön och tillgängligheten till vård påverkar förskrivningen.

Socialstyrelsens delredovisning finns att ta del av här.


Dela detta: