“Ge Sanne samordnad specialiserad vård”

– Sannes situation visar hur samhället sviker de mest stödbehövande. Det säger NSPH:s och Riksförbundet Attentions ordförande Anki Sandberg om det bristande samarbete mellan tvångsvård och beroendevård som SVT belyste i Uppdrag Granskning igår.
– NSPH och Attention anser att samhället måste arbeta mer med tidiga insatser och samarbeta med anhöriga, expertis och brukarorganisationer, där människor med egna erfarenheter av att ta sig ur mycket svåra situationer sitter på värdefull kunskap.

— Vi är många som upprörts över den unga kvinnan Sannes levnadsöde och hennes familjs kamp för den vård som hon så förtvivlat behöver, vilket uppmärksammats av SVT:s Uppdrag Granskning, säger Anki Sandberg.

Sanne får idag på grund av sin samsjuklighet, med komplexa psykiatriska tillstånd och beroendeproblematik, inte stöd någonstans. Utöver sitt missbruk, är hon diagnosticerad med ADHD, anorexi, PTSD, psykoser, ångest, tvång och självskadeproblematik.

— Det här är en förfärlig historia som visar hur samhället sviker. För denna utsatta grupp krävs samordnad högspecialiserad vård och ett kvalificerat stöd till de anhöriga. Sanne måste kunna få bästa tillgängliga vård för alla sina ohälsotillstånd SAMTIDIGT, och inte falla mellan stolarna på detta fasansfulla sätt, säger Anki Sandberg.

För att förhindra att personer hamnar i så här utsatta situationer, lyfter hon fram, måste samhället arbeta mer med tidiga insatser och samarbeta med både anhöriga, expertis och brukarorganisationer, där människor med egna erfarenheter av att ta sig ur mycket svåra situationer sitter på värdefull kunskap.

— De lagar och regler som styr rätten till vård för den som både har ett tungt missbruk och grav psykisk ohälsa måste också ses över, så att denna grupp får det stöd och den behandling de behöver, avslutar hon.

 

Se programmet om Sanne på SVT Play

Läs också den debattartikel som skrevs under av Funktionsrätt Sverige, Attention, Autism- och Aspergerförbundet och RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och publicerades i SvD 8/11 2018:
”Bollas runt är ovärdigt ett land som Sverige”


Dela detta: