Truls Neuhaus föreläser framför deltagare Forskaren Truls Neubeck. FOTO: CECILIA BACKENTORN

“Så stärker ni både familjer och kontakterna med socialtjänsten”

Attentions projekt Familjelyftet har dragit igång under hösten. Målet är att föräldrar med egen neuropsykiatrisk diagnos (NPF) ska stärkas i sitt föräldraskap och att utveckla metoder för bra möten med socialtjänsten. Vår projektledare Elisabeth Gunnars och forskaren Truls Neubeck berättar här om utmaningarna och hur alla kan göra för att få till förändringar.

– Neuropsykiatriska diagnoser (som ADHD och autism) är osynliga funktionsnedsättningar, det syns inte utanpå att man har NPF i familjen. När kunskapen är för låg får man därför ofta fel hjälp när man söker hjälp. Det är så otroligt många familjer som inte får rätt stöd idag. Kraven på föräldrarna är stora, NPF-kunskapen saknas och frustrationen från handläggare är också stor, säger Elisabeth Gunnars, projektledare för Familjelyftet.

Krav på kartläggningar och kvalitetssäkringar som handläggarna måste möta slår till slut ut tilliten till den egna professionen, säger Elisabeth. Det skapas en frustration och det blir en rotation på handläggare fast alla egentligen vill väl och att det ska fungera för individen.

– Projektet ska lyssna in erfarenheter och kunskap hos både individ och personal, men också upplysa och öka kunskapen i de olika målgrupperna. Genom att visa på lösningar och skapa lättanvända verktyg, ska vi förebygga missförstånd och stärka familjerna. Få till en bättre dialog redan från början helt enkelt.

Forskaren Truls Neubeck, verksamhetschef på Ideell Arena, har forskat på utveckling och förbättringar inom den ideella sektorn. Han sammanfattar och tipsar om några viktiga nycklar för att verkligen få till ett förändringsarbete i praktiken.

– Det är viktigt med en samsyn kring målgruppens behov. Och att skapa en gemensam ”yta” för att förstå och prata om både behoven och själva syftet. Man ska regelbundet återkomma till frågan: Varför gör vi det här? säger han.

En vanlig miss i projekt är att man planerar och planerar, sen ”gör” man och tror att det är klart. Men det är lika viktigt att utvärdera det som gjordes och göra en ny plan när det inte blir som man tänkt – för det blir aldrig som man tänkt! Det kan Truls intyga genom sin forskning.

Men hur ska projektet lyckas i sin ambition att förändra attityden hos både individ och socialtjänsten i kommunen?

– Den här typen av projekt ger ändå förutsättningar för förändring. Det är inte lätt – men det är just i skärningsytan mellan individ och offentlig verksamhet som det kan ske!

– Lyssna in varandra och glöm inte bort syftet: ”Okej, hur har vi tänkt och varför då?”. Det är också viktigt att påminna sig om att vi gör saker av en anledning – förmedla hur ni tänkt och se vad som funkar och inte. Återkoppla sen och ha alltid det långsiktiga målet med er, säger Truls.

 

Följ projektet här: https://attention.se/varaprojekt/familjelyftet/
Frågor om Truls Neubecks forskning: truls.neubeck.@ideellarena.se
Projektet finansieras av Arvsfonden.


Dela detta: