FOTO: AMINATA GRUT

“Vi måste upptäcka ADHD och utsatthet tidigare”

Det var fullsatt när Attention föreläste om ADHD under MR-dagarna på torsdagen. Det handlade om sambandet mellan ADHD och utsatthet i olika former – som kriminalitet och missbruk – och om att vi måste bli bättre på att upptäcka pojkars och flickors ADHD redan i skolan. Under fredagen deltar Attention i en paneldebatt om fasthållning.
Seminarierna är gratis.

Både bland pojkar och flickor är risken för utsatthet och en rad olika svårigheter större för den som har ADHD än för andra. Det berättade Annica Nilsson och Marie Adolfsson från Attention under föreläsningen.

Bland annat finns det statistik som visar att en fjärdedel av alla som avtjänar någon form av fängelsestraff uppfyller kriterierna för en ADHD-diagnos, att nästan hälften av alla unga mellan 13-17 år som är SIS-placerade har en ADHD-diagnos (enligt patientregistret 2012-2013), samt att NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) är överrepresenterat bland elever med problematisk frånvaro. Samtidigt har skolan inte förmåga att fånga upp alla elever med NPF.

Särskilt flickor ligger i riskzonen när det gäller följderna av obehandlad ADHD, eftersom deras symtom ser annorlunda ut än pojkarnas. Medan pojkar oftare är utåtagerande och får mycket uppmärksamhet i skolan märks flickornas svårigheter inte lika tydligt. Flickors ADHD upptäcks helt enkelt inte i samma utsträckning – och om de inte får det stöd och de anpassningar de behöver ökar risken för andra problem, som självskadebeteeden, ätstörningar och missbruk.

Men det är inte självklart lätt att upptäcka att en person har en möjlig NPF-diagnos. Det syns ju inte utanpå och ibland är symtomen diffusa.

Våra hjärnor och våra gener är olika från individ till individ, vi fungerar olika helt enkelt och därför är diagnoser något komplext, det är inte så enkelt som man skulle vilja att det var. Om det enbart var sociala faktorer som avgjorde ADHD skulle alla inom samma kultur eller i samma sociala miljö bli likadana. Så är det inte, sa Marie Adolfsson inledningsvis. Sedan förklarade hon hur forskningen definierar ADHD och vilka signalsubstanser (framför allt dopamin) som påverkar hjärnans funktioner och när nivåerna är för låga (som vid ADHD) ger problem med fokus, koncentration, uppmärksamhet och uthållighet.

Vid adrenalinpåslag går dopaminet upp. Även droger kan påverka dopaminnivåerna. Det kan minska den oro man kan ha i kroppen vid en ADHD-diagnos, vilket är en av förklaringarna till att personer med obehandlad ADHD löper större risk att hamna i beroende och kriminalitet, eller ägnar sig åt andra aktiviteter som ger adarenalinpåslag och därmed ökade dopaminnivåer.

Ofta har den som fått en ADHD-diagnos samtidigt flera andra diagnoser. Flera diagnoser är vanligare förekommande tillsammans med ADHD än utan.

Läs mer om ADHD på Attentions sidor

Se Attentions film – Utbrott

Powerpoint-bilder från torsdagens föreläsning om ADHD och kriminalitet

MR-dagarnas program


Dela detta: