deprimerad flicka Flickan på bilden har ingenting med texten att göra.

Budgeten är ett svek mot de som lever i fattigdom

Funktionsrätt Sverige är positiva till löftet om en lagändring som innebär att behov av stöd med andning och sondmatning räknas som grundläggande behov och därmed berättigar till personlig assistans, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. Men det finns andra oerhört viktiga frågor som inte alls berörs i budgeten, exempelvis hur man ska komma till rätta med fattigdomen hos de personer som lever på sjuk- och aktivitetsersättning.

Funktionsrätt Sverige gick idag ut med denna kommentar kring den i onsdags beslutade budgeten. Ordförande Elisabeth Wallenius är kritisk:

– Det innebär att det finns små reella resurser att agera här och nu, säger Elisabeth. Vi ser också flera andra problem kring LSS, som inte berörs i M:s och KD:s gemensamma budget, exempelvis utredningsförslagen om att ta bort assistans för barn under 16 år.

– En stor brist är också att flera andra för våra målgrupper viktiga frågor helt ignoreras, fortsätter Elisabeth Wallenius. Det gäller bland annat den svåra ekonomiska situationen för personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan arbeta och därför lever på sjuk- eller aktivitetsersättning.

Trots löften om att låta skattesänkningen finnas kvar, verkar KD i sin egen budgetmotion räkna med att spara in nära en halv miljard per år, på att inte genomföra hela den föreslagna skattesänkningen samt ytterligare 855 milj per år på att inte gå med på en höjning av bostadstillägget. Inte heller Moderaternas vill göra några skattesänkningar och föreslår dessutom en sänkning av sjuk- och aktivitetsersättningen. Anmärkningsvärt i en budget som utlovar skattesänkningar och mer i plånboken för flera andra grupper.

– Det visar ambitionsnivån i frågan vilket är illavarslande och i sig ett allvarligt svek, säger Elisabeth Wallenius. Vi ser fram emot förtydliganden kring vad man vill göra för dessa personer som ofta lever i svår fattigdom.

Läs hela pressmeddelandet från Funktionsrätt Sverige här


Dela detta: