Ny utbildning om NPF – för skolpersonal

Arbetar du i skolan? Då har du nu möjlighet att delta i vår kursdag om strukturerat NPF-arbete i skolmiljö – med fokus på elever med ADHD och autism. Utgångspunkten för vår utbildning är att förutsättningarna för ett väl fungerande arbete i skolan blir bättre när all personal i skolan delar teoretisk grund och har ett gemensamt bemötande av eleverna.

Vår kurs fokuserar på pedagogik som leder till ökad studiero och fungerande lärmiljöer för alla elever, inklusive de som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).  Vårt mål är att du som jobbar i skolan och klassrummet ska få med dig praktiska verktyg och konkreta strategier från kursen.

Vi vänder oss till all personal som jobbar i skolan, lärare, elevhälsoteam, elevassistenter, pedagoger, specialpedagoger och rektorer (F-9).

Arrangörer är Attention Utbildning i samarbete med Psykologpartners Pedagogik & Utveckling.

Kursen ges den 8 februari 2019, i Stockholm, med sista anmälningsdag 18 januari.

Kostnaden är 1244 kr inklusive moms (872 kr för medlemmar i Attention).

 

Läs mer om utbildningen här >>>

ANMÄL DIG DIREKT HÄR >>>>

 

 


Dela detta: