Frukostseminarium 23 januari – Ny tränarutbildning för att möta barn med NPF

Riksförbundet Attention har i samarbete med SISU Idrottsutbildarna tagit fram en utbildning som innehåller kunskap och stöd för ledare att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, som exempelvis ADHD och Aspergers.
Denna nya tränarutbildning, för att möta barn med ADHD, Aspergers syndrom eller andra osynliga funktionsnedsättningar, presenteras den 23 januari 2019. 

Vid ett frukostseminarium i Idrottens hus i Stockholm den 23 januari berättar idrottsledare och idrottande ungdomar med NPF-diagnos om sina erfarenheter av vad som gör skillnad för ett inkluderande ledarskap.

Vad: Frukostseminarium – Att möta idrottare med NPF-diagnos
När: Onsdag 23 januari klockan 09.00-10.00, frukost serveras från 08.30.
Var: Idrottens hus, Skansgatan 7, Skanstull, Stockholm.
Media anmälananna.setzman@rf.se

Idrottsrörelsen är inbjuden till frukostseminariet. Media är välkomna, möjlighet finns till intervjuer med paneldeltagare, åhörare, samt företrädare för Riksförbundet Attention och Riksidrottsförbundet.

Att idrottsledare och tränare nu kan få stöd och skapa en trygg miljö där alla kan känna sig inkluderade och få möjlighet att nå sin fulla potential kommer att göra skillnad för många barn och ungdomar, säger Aila Ibanez Mengüc, medlemsutveckling Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Utbildningen för att möta idrottare med NPF innehåller tre olika teman; struktur och rutiner, bemötande och relationer, känsloärlighet och motivationer. Att möta idrottare med en NPF är en utbildningsdel av flera i SISU Idrottsutbildarnas nya tränarutbildning för idrottsrörelsen. Utbildningarna arrangeras och genomförs i hela landet i samverkan med Riksidrottsförbundets 19 distriktsidrottsförbund.

Vi vet att barn och unga med NPF slutar att idrotta tidigare än andra barn och därför är ökad kunskap hos ledarna, om NPF och barns olika styrkor och behov, så viktig. Vi är mycket glada att SISU Idrottsutbildarna nu tagit det här steget och även bygger på sina utbildningar med NPF-kunskap, säger Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman på Riksförbundet Attention.

 

Pressmeddelandet finns också på My Newsdesk