NPF-kunskap för lärare bästa nyheten i Januariavtalet!

– Det är historiskt, de fyra regeringspartierna slår i Januariavtalet fast att lärarutbildningen ska innehålla obligatorisk kunskap om NPF. Vi är otroligt glada över detta och kommer att följa hur det ska genomföras så att det blir verklighet och får den effekt som behövs i våra skolor, säger Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention.

– Äntligen har vi efter fyra månader en regering på plats, och därtill ett avtal som i punktform beskriver vad man är överens om. Med stor tillfredsställelse noterar vi att kunskap om NPF enligt Januariavtalet ska vara en obligatorisk del av lärarutbildningen och genomföras från 2021. Partierna har också enats om att öka skolans kunskap och stöd för elever med neuropsykiatriska svårigheter, vilket också är en mycket viktig skrivning och inte minst för de barn med NPF som befinner sig i skolan idag. Andra viktiga skrivningar är exempelvis att:

• Specialpedagogik för lärande ska byggas ut
• Det ska bli lättare att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupper
• Resursskolor ska utvecklas
• Läsa-skriva-räkna-garantin ska genomföras
• Fler speciallärare ska anställas

– Positiva skrivningar finns också inom vård- och elevhälsaområdet. Bland annat att elevhälsan och psykiatrin ska stärkas samt att barn- och ungdomspsykiatrin ska bli köfri. I avtalet står också att ”Staten och SKL ska sluta ett avtal om ett större ansvarstagande med ökade resurser för att stärka elevhälsans främjande och förebyggande arbete, motverka mobbning och göra särskilda satsningar riktade mot riskgrupper.”

– Det är tydligt att man nu flyttar fram positionerna inom dessa områden. Attentions enträgna arbete bär frukt. Nu behöver vi fokusera på att ovanstående blir konkreta åtgärder som är anpassade till personer med NPF. I det arbetet vill vi gärna vara en resurs för våra beslutsfattare, avslutar Anki Sandberg.

Hela överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna finns att läsa här: https://www.mp.se/sites/default/files/plattform.pdf