Efter berättelsen om Oskar – nu måste politikerna agera!

Berättelsen om Oskar, som sändes i Kalla Fakta och nu finns på TV4 Play, är ännu ett exempel på hur samhället sviker de personer som lever med både missbruk och NPF-diagnoser. Det behövs politiska åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Det säger Attentions ordförande Anki Sandberg i dag.
– Vi är tacksamma över att Kalla Fakta belyser detta, men det är med sorg i hjärtat jag tar del av den tragiska historien om Oskar.

I sitt program måndagen 21 januari berättade TV4:s Kalla Fakta om 23-årige Oskar som i höstas tog sitt liv. Ett ung man som redan tidigt i livet uttryckte att han inte ville leva och som åttaåring fick diagnoserna ADHD och Aspergers syndrom. Hans död är ett tragiskt resultat av bristen på samordning. Trots att han fått mer än 400 olika vårdinsatser så fanns ingen som tog ett övergripande ansvar för hans långsiktiga behandling. Jag känner sorg över att samhället inte gjorde mer för Oskar, säger Anki Sandberg.

– Redan när han är liten ser de vuxna att han behöver stöd, ändå lyckas inte skolan se till att skolgången fungerar för honom och vården sviker. Han får många olika insatser men ingen tar helhetsansvaret. När han är svårt sjuk tillåter man att han bollas runt mellan psykiatrin och kommunens missbruksvård, och anhöriga står maktlösa inför det som sker. Att detta får pågå är helt oacceptabelt och ovärdigt ett välfärdsland som Sverige.

När Kalla Fakta i höstas gick ut och berättade om Sanne, som inte heller fått den hjälp hon behöver på grund av att ingen vill ta ansvar, gick Attention ut och krävde bättre samordning. Inslaget om Oskar understryker att det behövs kraftfulla åtgärder, fortsätter Anki Sandberg.

– Nu måste våra politiker verkligen agera för att komma till rätta med vården för svårt sjuka som har olika psykiatriska diagnoser i kombination med ett missbruk. Dessa personer behöver få tillgång till professionell, sammanhållen och uthållig vård. Insatserna ska sättas in tidigt och planeras i samverkan med familjen. Det måste ske tidigt och någon måste ta helhetsansvaret.

– Samhällets kunskap om den ökade utsattheten för psykisk ohälsa, som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar lever med, måste också öka. Och stora satsningar måste till för att förebygga framtida utsatthet – det gäller såväl skola, arbete, vård och omsorg som föräldrastöd av olika slag.

 

Den 6 februari deltar Anki Sandberg, som representant för Attention, NSPH och Hjärnkoll i en debatt tillsammans med specialister från bland andra Psykiatrifonden och WeMind, för att diskutera just hur situationen inom missbruk och psykisk ohälsa måste förbättras.
Läs mer här: Mental Health seminarium- ATT FALLA MELLAN STOLARNA

För dig som vill läsa mer om diagnoser, kriminalitet och hur viktigt det är med tidiga insatser, finns en artikel ur tidningen Omtanke att läsa här, antingen som pdf: ADHD, kriminalitet och utsatthet
eller som webbsida: Tidiga insatser är avgörande

För att se Kalla Faktas inslag om Oskar, klicka här: