Attention var med och anordnade lyckat skolseminarium

”Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö”. Det är rubriken på den utbildningsdag som i fredags (8/2) arrangerades av Attention Utbildning tillsammans med Psykologparterns Pedagogik & Utveckling.

För en fullsatt åhörarbänk i ABF-huset i Stockholm gav fyra föreläsare med bakgrund inom handledning, utredning och utbildning kring barn med NPF, publiken praktiska tips om hur studiero och goda lärmiljöer kan skapas för alla elever i skolan. Särskilt fokus fanns på elever med ADHD och autism.

– Vi är glada över att vi har fått möjlighet till detta samarbete med att sprida kunskap om NPF och hur skolan kan anpassas. Alla elever måste få förutsättningar att trivas och klara målen, säger Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention.

För er som missade fredagens seminarium, kommer en ny chans den 24 maj som du redan nu kan anmäla dig till >> HÄR