Köerna till BUP fortsätter vara oacceptabelt långa

Söndagens program av SVT:s Agenda handlade om köerna för Barn- och ungdomspsykiatrin. Trots att regeringen satsade en kvarts miljard extra förra året för att korta köerna för BUP, är det bara ett fåtal landsting som lever upp till de mål som satts upp.

Att köerna till BUP ännu inte är under kontroll är anmärkningsvärt. Så pass anmärkningsvärt att man i den s.k. Januariöverenskommelsen valde att specifikt ta med detta som en av 73 punkter.  I SVT:s Agenda som sändes 3 mars fick socialminister Lena Hallengren (S) berätta om hur köerna skulle kunna kortas och vilka mål de satt upp för att kunna göra verklighet av överenskommelsen.

– Vi har sagt att vi ska sätta upp ett mål. Vi har haft ungefär fem veckor med Januariöverenskommelsen, så vi kommer att återkomma hur vi ser på de här frågorna. Då handlar det inte bara om att fokusera på en köfri barn och ungdomspsykiatri, det handlar om att se helheten och jobba förebyggande. Det kan vara med elevhälsa, lättare vårdform, ungdomsmottagningar för att göra vad vi kan för att få till ett trendbrott. Den psykiska ohälsan har växt i Sverige och omfattande i hela befolkningen, sade Hallengren i programmet.

Att detta specifikt nämns i Januariöverenskommelsen är något även Anki Sandberg, ordförande hos oss på Riksförbundet Attention ser positivt på:

 – De långa väntetiderna till BUP är helt oacceptabla och leder till allvarliga försämrad hälsa hos både barn och föräldrar. Vi ser givetvis väldigt positivt på att januariöverenskommelsen innehåller ett mål om en köfri barn- och ungdomspsykiatri, men vi vill också se en handlingsplan som leder fram dit, säger Anki Sandberg, ordförande för Attention.

Se programmet i sin helhet >> HÄR

Titta på inslaget om 15-årige Alex från Västernorrland som var självmordsbenägen och fick vänta i över ett år för att få hjälp >> HÄR