Attention träffar DO för att agera mot diskriminering av personer med NPF

På senare år har vi fått återkommande rapporter om att personer med ADHD och autism diskrimineras. Attention har reagerat mot att många yrkesvägar är stängda för personer med NPF. De kan inte antas till polis- eller brandmannautbildning. Inte heller tillåts de att göra sin värnplikt eller köra tåg. Om personer med ADHD vill ta körkort krävs ett särskilt läkarintyg. Ett av de mer märkliga exemplen på senare tid är att personer med adhd inte heller ska få hoppa fallskärm.

De ansvariga för denna diskriminering har olika skäl när de försvarar detta. Ibland hänvisar man till omsorg om individen (militären om varför inte alla får ansöka om att göra grundutbildning), säkerhetsskäl (Trafikverket när det gäller körkort eller möjligheten att bli lokförare), medicinska skäl (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, menar att de berörda individerna inte skulle klara påfrestningarna).

Bidra med dina egna erfarenheter

Inför att vi ska träffa Diskrimineringsombudsmannen den 2/4-2019 får du gärna bidra med egna erfarenheter av just detta via mejl till Attentions ordförande anki.sandberg@attention.se