Enkät till dig som är förälder/anhörig till ett barn med NPF

Attention gör regelbundet enkäter för att samla in medlemmarnas synpunkter på viktiga frågor. Med den enkät som vi nu ber dig besvara vill vi ta reda på mer om situationen för anhöriga till barn, även vuxna barn, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Med NPF avser vi här ADHD, Autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning.

Resultatet kommer att presenteras både i våra egna informationskanaler och externt. Genom att svara på enkäten bidrar du till ökad kunskap om föräldrarnas situation. Det gör det lättare för oss att nå fram till beslutsfattare och stärker vårt påverkansarbete.

Sista svarsdag är den 19 mars. Du svarar självklart anonymt. Enkäten omfattar 18 frågor och vi ber dig svara på samtliga så utförligt du kan.

Har du frågor om enkäten, kontakta Annica Nilsson på Riksförbundet Attentions kansli, annica.nilsson@attention.se.

Svara på enkäten >> HÄR