Ny inspirationsdag om NPF-arbete i skolmiljö

Förra utbildningsdagen Attention och Psykologpartners arrangerade blev snabbt full, så nu upprepar vi en favorit i repris! Varmt välkommen att delta i utbildningsdagen den 24 maj.


Dagen fokuserar på pedagogik som leder till ökad studiero och fungerande lärmiljöer för alla elever, inklusive dem med neuropsykiatriska funktionsnedsätt­ningar (NPF). Den 24 maj ordnar Attention i samarbete med Psykologpartners en inspirationsdag om hur man skapar positiva lärmiljöer i skolan.  Målet med dagen är att du som jobbar i skolan och klassrummet får med dig praktiska verktyg och konkreta strategier.

Dagen vänder sig till all personal som jobbar i skolan, lärare, elevhälsoteam, elevassistenter, pedagoger, specialpedagoger och rektorer.

Program och inbjudan finner du här