Japansk delegation besökte Attention

Attention hade under förra veckan äran att ta emot en stor delegation från Japan. Satoru u Takahashi, professor i specialpedagogik samt flera Associate Professors från olika universitetet i Japan ville besöka Attention för att få veta mer om hur vi i Sverige gör inom deras expertområde. Professor Takahashi har besökt Sverige 39 gånger och hela teamet 10 gånger. Intresset för specialpedagogik i de nordiska länderna är stort.

Att förebygga psykisk ohälsa och stödja barn och unga med psykisk ohälsa av olika slag, t.ex. ätstörningar, depression, problematisk skolfrånvaro, skolavhopp och beroende, är en brådskande fråga även i Japan. Under besöket hos oss på Attention berättade vår intressepolitiska ombudsman Annica Nilsson om Attentions verksamhet, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och vilka svårigheter som barn och unga med NPF möter i Sverige inom olika områden. Samt vad som händer inom politiken på området och vilka förändringar som Attention anser behövs.