Bo Hejlskov och Familjelyftet i spännande samtal

I början av april fick Familjelyftet besök av Bo Hejlskov. Det ena intressanta samtalsämnet avlöstes av det andra i rask takt. Han har arbetat med familjer med NPF på många olika sätt under hela sin yrkeskarriär som psykolog och forskare. Hans värdefulla erfarenhet och kunskap är något projektet hoppas kunna tillvarata i ett fortsatt samarbete.

– Vi är otroligt tacksamma att Bo Heijskov verkligen tog sig tid att komma till oss idag! När han drev sitt företag StötteCompagniet i Danmark anlitades han frekvent av socialtjänsten. Företagets sätt att arbeta med stödinsatser till familjer med NPF tycker jag känns inspirerande och något jag vill prata mer om med Bo. Jag ser fram emot fortsatt samarbete, kanske särskilt nu när jag går in i metodutvecklingsprocessen, säger Elisabeth Gunnars Familjelyftets projektledare.