Familjelyftet samverkar med SKL

SKL är en viktig samverkanspart i projektet Familjelyftet. Därför deltog projektledaren Elisabeth Gunnars i början av april på en dag om NPF och Socialtjänsten.

Ett 50- tal  personer var var på plats den här dagen och Familjelyftets enkätrapport mottogs med stort intresse. Förutom att rapporten spreds, så resulterade projektets medverkan i att Familjelyftet ska medverka i en webbsändning som SKL anordnar den 25/4. Håll utkik på skl.se om du också vill se på webbsändningen.