Attention träffade DO för att uppmärksamma diskriminering av personer med NPF

Riksförbundet Attentions ordförande Anki Sandberg och Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman, träffade Diskrimineringsombudsmannen (DO) för att berätta om den diskriminering som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) utsätts för. Tydliga exemplen på det är att personer med NPF-diagnos som söker till polisutbildningen, MSB:s brandmansutbildning eller till Försvarets värnplikt, bortsorteras utan någon individuell prövning.

– Vi anser att det handlar om solklar diskriminering, säger Anki Sandberg. Just nu genomför DO en tillsyn av Rekryteringsmyndigheten med anledning av de behörighetskrav som Försvarsmakten ställer och vi har också framfört att det finns skäl att DO utvidgar sin tillsyn till att även omfatta polisutbildningen.

Attentions medlemmar bidrog med sina berättelser

Inför mötet med DO hade Attention uppmanat medlemmarna att mejla och berätta om den diskriminering som de upplever. Berättelserna som vi tog del av bidrog till att stora delar av samtalet också handlade exempelvis om den bristande tillgängligheten i skolan, svårigheter i arbetslivet liksom krav på intyg för personer med NPF-diagnos som vill ta körkort.

– Vi påtalade behovet av att DO driver ärenden som handlar om bristande tillgänglighet i skolan för elever med NPF samt diskriminering i arbetslivet för vår målgrupp. Förändringar inom dessa områden brådskar, och DO behöver vara med och driva på den utvecklingen, avslutar Annica Nilsson.

Attention riktar ett stort tack till alla medlemmar och andra som genom att skicka in sina berättelser bidrog till ett mycket positivt möte. Attentions projekt Familjelyftet kommer i maj att träffa DO och berätta om våra medlemmars erfarenheter av socialtjänsten.