Attention lanserar ny sajt med fokus på alla barns rätt till en meningsfull fritid

Idrott, rörelse och meningsfull fritid är en självklar del i ett demokratiskt samhälle. Dessvärre är det många barn och unga som slutar idrotta eller som aldrig kommer in varken i idrotten eller i annan förenings- och fritidsaktivitet. Det innebär ett stort utanförskap för många grupper. Och i längden stora kostnader för både individ och samhälle.

Många kommuner är väl medvetna om problemen men man vet inte HUR man ska gå vidare. Det har projektet Idrott för alla tagit fasta på och lanserar idag sajten fritid.attention.se  Här samlas inspirerande goda exempel, argument, aktuell forskning och kunskap om hur man kan arbeta för att minska ungas utanförskap. Sajten vänder sig framför allt till kommuner och föreningslivet, men också till individer och verksamheter som möter målgrupperna.

Riksförbundet Attentions projekt Idrott för alla står bakom sajten. Under tre år har projektet arbetat för att barn och ungdomar med NPF (som ADHD, Asperger och ASD) i högre grad ska kunna delta i idrottsverksamhet och föreningsliv. Det som framkommit i projektet har berört långt större grupper än barn med NPF.

– Behoven av stöd, kunskap och inkluderande bemötande som behövs för barn med NPF, liknar behoven hos de flesta utsatta grupper (som t ex ensamkommande, socioekonomiskt svaga, psykisk ohälsa i familjen). För en hållbar och långsiktig förändring behöver kommunerna därför ta ett större ansvar för alla barn, som av olika skäl inte fångas upp av idrotten eller andra fritidsaktiviteter, menar Lena Lindahl, projektledare för Idrott för alla.

Den 3e maj håller Idrott för alla en Framtidskonferens tillsammans med SKL i Stockholm. Där samlas såväl beslutsfattare och tjänstemän från Sveriges kommuner, myndigheter och föreningsliv för att diskutera och debattera frågan. Och fritid.attention.se presenteras som ett av flera verktyg.

– Det vi konstaterat i projektet är att kommunerna i mycket större utsträckning behöver arbeta strategiskt i samverkan med olika aktörer, bland andra idrotten. Det här är rättvisefrågor och handlar om barns rättigheter, att alla ska få vara med – vilket är kommunens uppdrag! Den 3e maj samlar vi därför strategiska personer i kommunerna och inom föreningslivet för att hjälpas åt att komma framåt, säger Lena Lindahl.

>> läs mer 

>> gå in på sajten här