Följ “Idrott för allas” Framtidskonferens live

Idag håller Attentions projekt Idrott för alla en Framtidskonferens tillsammans med SKL i Stockholm. Beslutsfattare och tjänstemän samlas från Sveriges kommuner, myndigheter och föreningsliv för att diskutera och debattera hur vi ska få en meningsfull fritid för alla barn och unga.

– Det vi konstaterat i projektet är att kommunerna i mycket större utsträckning behöver arbeta strategiskt i samverkan med olika aktörer, bland andra idrotten. Det här är rättvisefrågor och handlar om barns rättigheter, att alla ska få vara med – vilket är kommunens uppdrag! Den 3e maj samlar vi därför strategiska personer i kommunerna och inom föreningslivet för att hjälpas åt att komma framåt, säger Lena Lindahl, projektledare för Idrott för alla.

Dagens agenda:

10:00-10.30 Arvsfonden inleder
Resultatet av projektet. Lansering av digital plattform och filmvisning. Projektledare Lena Lindahl

10:30-10.50 SISU Idrottsutbildarna och Stockholmsidrotten, visioner för framtiden.

10.50-11.00 Funktionshinder, delaktighet och idrott. Så arbetar SKL för att idrotten ska vara tillgänglig för alla! Katrien Vanhaverbeke.

11.10-12.00 Diskussion och dialog kring möjligheter och utmaningar. Fokus på ungdomar, föräldrar och idrottsledare.

14.00-14.45 Alexandra Pascalidou leder diskussion med Framtidspanelen. Vad behöver göras och vem har ansvaret?
Deltagare: Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet, Helene Öberg statssekreterare regeringen, Johan Norberg professor Malmö Universitet, Anki Sandberg ordförande Riksförbundet Attention, Henrik Lennermark förvaltningschef Vallentuna kommun, Christina Heilborn programchef UNICEF samt en representant från SKL.

 

>> Följ konferensen live här