Beslut om framtiden fattades på årets förbundsstämma

I helgen hade Attention förbundsstämma på Scandic Alvik i Stockholm. Där fattade lokalföreningarnas representanter beslut om Attentions framtida verksamhet och valde en förbundsstyrelse för de kommande två åren.

Text: Linnéa Rosenberg

Totalt 67 röstberättigade ombud från Attentions lokalföreningar deltog i stämman. De beslutade att Attention ska fortsätta att arbeta för att öka kunskapen om NPF i hela samhället och särskilt bland personer som arbetar inom myndigheter, vård och skola. Vi ska också arbeta mot diskriminering av personer med NPF inom alla olika samhällsområden såsom, vården, skolan, omsorgen och på arbetsmarknaden.

– Sverige borde vara redo för ett paradigmskifte där vi ser olikhet som en tillgång och det finns plats för alla, sa styrelseordförande Anki Sandberg.

Vi ska också arbeta för att barn med NPF ska få bättre stöd och hjälp. Att skolan blir tillgänglig för alla och anpassad efter barnens behov, att barn och ungdomspsykiatrin utökas och att elevhälsan får nödvändiga kunskaper om NPF.

– Många av de barn som sitter hemma för att de har för mycket ångest för att gå till skolan har NPF-diagnoser. Det är jätteviktigt att de här barnen och deras familjer får det stöd de behöver, sa Attentions vice ordförande Eric Donell Åkerblom.

Attention ska efter förslag från lokalföreningarna även verka för en större nationell enhetlighet vad gäller de personliga ombudens uppdrag och arbetsuppgifter, samt för att det ska bli lättare att söka och få aktivitetsstöd och aktivitetsersättning.

Mer om de beslut som fattades under stämman inklusive Attentions verksamhetsplan för 2019-2020 kommer att publiceras på Attentions webbplats.

Val av ny förbundsstyrelse

En av de stora händelserna under helgen var valet av förbundsstyrelse för de kommande två åren. Anki Sandberg blev omvald som ordförande och Erik Donell Åkerblom som vice ordförande. Styrelsen fick två nya ledamöter i form av Jiang Millington och Birgitta Nordfors Johansson .

Attentions nya styrelse

 • Anki Sandberg, ordförande, Stockholm
 • Eric Donell, vice ordförande, Uppsala

Ordinarie ledamöter

 • Lena Björklund-Olofsson, Västerbotten
 • Tina Höglund, ledamot, Västernorrland
 • Inger Nilsson, Skåne
 • Anders Noreliusson, Gävleborg
 • Sven Östlund, Västra Götaland
 • Egil AAsgaard, Västra Götaland
 • Cecilia Ingard, Uppsala

Suppleanter

 • Jiang Millington, Stockholm
 • Elizabeth Odalen Bjord, Värmland
 • Birgitta Nordfors Johansson, Stockholm