Familjelyftet träffade DO

Familjelyftet träffade i veckan jurister, handläggare och kommunikatörer som arbetar på DO med frågor som rör Socialtjänstlagen.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar just nu med att synliggöra risker för diskriminering inom socialtjänsten, med fokus på barn och unga, och hur dessa kan undanröjas.

I samband med detta arbete kommer DO ta fram ett digitalt kunskapsunderlag med fokus på området. I denna referensgrupp har Familjelyftets Projektledare Elisabeth Gunnars inbjudits att delta.